För socialtjänsten

Addera är ett företag med säte i Stockholm som erbjuder kvalificerade jour- och familjehem i Storstockholm och delar av Mälardalen.

Vi är upphandlade i drygt 70 kommuner i Sverige avseende jourhems- och familjehemsvård.Vi har tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva jourhems- och familjehemsverksamhet.

Vi erbjuder konsulentstödda jour och familjehem som är utredda av Familjeenhetens egna kvalificerade utredare. Utredningarna innehåller bla referenstagning, AUDIT och en social utredning. Utifrån Socialtjänstens önskemål så matchar Familjeenheten rätt jour-/familjehem.

Addera använder sig av Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller rekrytering av jour- och familjehem.Alla jour- och familjehem deltar i grupphandledning en gång per månad samt har även individuell handledning.

Varje vecka svarar de på ett frågeformulär angående veckan som varit.Varje barn/ungdom/familj som placeras i någon av våra hem erhåller en egen konsulent som den har kontakt med.

Ett hem för alla!

Familjebehandling

Addera erbjuder familjebehandling utifrån kundens behov och önskemål.
Vi erbjuder även familjeterapi och familjesamtal av utbildade leg psykoterapeuter eller samtalsterapeuter med steg 1-utbildning.
Vi är upphandlade avseende handledning i Stockholms Stad.

Nya Kälvestensintervjun

Våra konsulenter är utbildade i Nya Kälvestenintervjun.
På uppdrag av kommuner och privata aktörer utför vi också analyser av Nya Kälvestenintervjun.
Tina Swedenson, auktoriserad Socionom och leg. psykoterapeut samt
Catarina Kappling, Socionom och KBT-terapeut är båda utbildade analyspersoner för Nya Kälvestenintervjun och tar emot nya analysuppdrag.Välkommen att kontakta oss på 08-522 257 22 om du vill boka in analys.

Avtal med Stockholms stad gällande öppenvård i form av samtalsterapi vid missbruk/beroende

Addera erbjuder samtalsterapi för personer som bor i Stockholm stad och är i behov av samtalsterapi pga missbruk/beroende. Beslutet är ett bistånd och beslutas av Socialförvaltningen i den stadsdel som man bor.
Våra samtalsterapeuter är socionomer, beteendevetare eller har annan adekvat utbildning samt vidareutbildning i psykoterapi minst steg 1.
Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik.

Privatbetalande för psykoterapi

Våra samtalsterapeuter och leg psykoterapeuter tar även emot privatbetalande patienter som söker samtalsterapi.
Utöver missbruk och beroende har vi stor erfarenhet av att arbetat med kriser, oro, ångest, depression och stressrelaterade sjukdomar.
Vi erbjuder individualterapi, parterapi och familjeterapi.
Priserna varierar från 800 kr per session, ring för ett kostnadsförslag.

Kontakt

Skicka ett meddelande

Kontaktinformation

Adress

Tjurbergsgatan 27A, 118 56 Stockholm

E-post

info@addera.se

Telefon

070-927 90 31