Startsidan Företaget Konsulterna Kontakt

Konsulterna

Bemanningsuppdragen fullföljs av Per Karlbom eller av konsulter i Adderas nätverk. Nedan presenteras Pers profil. Övriga konsulter presenteras i samband med att uppdrag diskuteras.

Per Karlbom, konsultprofil

BRANSCH

Jag har c:a tjugo års erfarenhet som anställd i olika roller i näringslivet, i både internationella storföretag och småföretag. Sett till bransch har jag erfarenhet från:
 • IT (konsulttjänster, maskinvara, programvara, datakommunikation och systemintegration),

 • telekom (infrastruktur och operatörsverksamhet),

 • verkstads- och elektronikindustri samt

 • rese- och transportbranschen.
VERKSAMHET

När det gäller ledarskap har jag erfarenhet från roller som:
 • projektledare,

 • försäljningschef,

 • marknadschef,

 • konsultchef,

 • affärsenhetschef och

 • VD.

Förutom den erfarenhet som följer av befattningarna ovan har jag även specifik erfarenhet av exempelvis följande områden:
 • Total Quality Management och "ständigt förbättringsarbete",

 • produktionsfrågor,

 • Process management,

 • Customer Relationship Management,

 • affärsplanering,

 • chefsutbildning och av

 • att arbeta med avancerad teknik.

STUDIER

Utbildningsmässigt har jag en examen från Internationella ekonomlinjen vid Lunds universitet. Jag har även deltagit i ett stort antal kurser, dels teknikrelaterade kurser inom främst IT och telekommunikation, dels kurser med fokus på ledarskap och verksamhetsstyrning.