Startsidan Företaget Konsulterna Kontakt

Företaget

Adderas fokus är tillfällig bemanning av chefsbefattningar. Bemanningsuppdrag utförs av Per Karlbom eller av ett antal kvalificerade konsulter i Adderas nätverk.

Addera är ett litet företag och vår storlek gör att ni får en personlig och nära kontakt med oss som uppdragstagare och just storleken får också som konsekvens att vi är helt beroende av att ni blir en nöjd kund. Vi åtar oss bara uppdrag som vi anser att våra konsulter har förutsättningar att lyckas med. Vi ser fram emot en kontakt för en gemensam utvärdering av våra möjligheter att tillfredsställa ert bemanningsbehov.